tolkdiensten.nl

tolk en vertaaldiensten Turks

Gerechtstolken Politietolken Sociaal en Medische tolken Simultaan tolken

Gesprekstolken Congres tolken

(beŽdigde) vertalingen van akten correspondentie brochures handleidingen

websites ondertitelingen

voor overheid, bedrijfsleven en particulier

in overleg ook andere talen mogelijk

Opgenomen in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie

voor meer informatie

Tel: 077-476 81 34     Gsm: 06Ė2847 3043

info@tolkdiensten.nl